Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/5/2016 đến 22/5/2016

 1. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng CTSV.
 3. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc bơm mực máy in canon 2900.
 4. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng máy C111.
 5. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng kỹ thuật Thư viện.
 6. Ngày 17/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 ghế xếp nệm màu xanh & 03 ghế xếp cacbonat cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 17/05/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 ghế inox từ phòng DL&CNTT.
 8. Ngày 17/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực 05A.
 9. Ngày 18/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc lắp 02 bảng phụ đặt tại phòng 101 và 102 ở cơ sở 133G Nguyễn Chí Thanh.
 10. Ngày 18/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa hộp chuyển tín hiệu dây VGA.
 11. Ngày 18/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc sửa chữa máy photocopy MP2580.
 12. Ngày 19/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa máy lạnh phòng kỹ thuật.
 13. Ngày 19/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Công tắc đèn Hội trường nhà E bị hỏng.
 14. Ngày 19/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay la phông giảng đường 1.
 15. Ngày 20/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra khắc phục hệ thống điều hòa không khí tầng kỹ thuật nhà A
 16. Ngày 20/05/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong 13 tấm la phông giảng đường 1.
 17. Ngày 20/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong tụ bù trạm điện khối nhà A.
 18. Ngày 20/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 19. Ngày 20/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 ổ khóa cửa ra vào phòng C105.
 20. Ngày 20/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 công tắc đèn hội trường khu nhà E.
 21. Ngày 20/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 vòi nước máy nóng lạnh phòng A116.
 22. Ngày 20/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng kỹ thuật Thư viện.