Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/4/2016 đến 10/4/2016

 1. Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra thay thế dây cấp nước bồn cầu nhà vệ sinh nữ(tầng lững) nhà A.
 3. Ngày 04/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C307.
 4. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong dây cấp nước bồn cầu nhà vệ sinh nữ(tầng lững) nhà A.
 6. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa HTTT về việc cấp 01 điện thoại bàn.
 7. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực 05A.
 8. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc sửa quạt treo tường và sửa chữa máy in HP 3390.
 9. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 điện thoại bàn Panasonic cho Khoa HTTT.
 10. Ngày 06/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 06/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 06 dây chuyển tín hiệu VGA sang HDMI cho ban QLCS.
 12. Ngày 06/04/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong quạt treo tường phòng QHĐN.
 13. Ngày 07/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in HP laserJet 3390 cho phòng QHĐN.
 14. Ngày 07/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 07/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV.
 16. Ngày 08/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 08/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp đầu bấm mạng & 01 đầu bấm điện thoại cho phòng DL&CNTT.