Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 15.03.2013 đến 22.03.2013

1.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận văn phòng phẩm của phòng Tổ chức Hành chính. 2.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận lại máy tính hỏng của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại. 3.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận bàn giao 01 máy tính mới cho anh Nguyễn Văn Xanh, Phó Trưởng phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại. 4.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận bàn giao phòng 301 tòa nhà C của ban Quản lý Cơ sở. 5.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB mua thiết bị...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.03.2013 đến 15.03.2013

1.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị nước cho Ban Quản lý Cơ sở. 2.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB làm Quyết định thanh toán mực in trong năm. 3.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ đối ngoại yêu cầu gắn thùng thư. 4.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin và Ban Quản lý Cơ sở tiến hành làm hệ thống điện + mạng cho phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin. 5.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB phối...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 01.03.2013 đến 08.03.2013

1.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở và công ty Sao Mai kiểm tra và thay máy chiếu phòng 308, 304, 212. 2.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Dương Trí bơm mực cho phòng Phó Hiệu trưởng Dương Tôn Đảm. 3.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu mua thiết bị điện. 4.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở dán đề can cho các phòng WC. 5.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 19.02.2013 đến 01.03.2013

1. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của Văn phòng Đoàn. Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong. 2. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của Phòng Thanh tra Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng. Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong. 3. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB Phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở và Công ty Sao Mai kiểm tra và tháo máy chiếu BenQ tại Giảng đường 1 (bảo hành). Ngày 24/02/...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 11.01.2013 đến 18.01.2013

1. Ngày 14/01/2013Phòng QTTB đóng dấu và vận chuyển hồ sơ + bản vẽ của ban Quản lý Dự án. 2. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin triển khai và lắp đặt hệ thống điện phòng Server. 3. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB nhận công văn của Đại học Quốc gia. 4. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB bàn giao lại máy hủy giấy C512P cho công ty Sao Mai tiến hành bảo hành. 5. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng thi công hệ thống điện cho phòng Server với phòng Kế hoạch...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.01.2013 đến 11.01.2013

1. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao vật tư cho anh Bùi Đình Duy ban Quản lý Cơ sở. 2. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 quạt trần + 02 cuộn ruột gà cho anh Trương Quốc Dũng ban Quản lý Cơ sở. 3. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành khảo sát và thống kê máy lạnh cần bảo trì trong trường. 4. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 05 hộp RJ45. 5. Ngày 03/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 21.12.2012 đến 27.12.2012

1. Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu bơm bình mực cho máy in Canon 2900 để phục vụ công tác sao in đề thi. Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 19/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lưu Đức Phong phòng Đào tạo yêu cầu bơm bình mực cho máy in HP LaserJet P2035 để phục vụ công tác sao in đề thi. Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 21/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 14.12.2012 đến 21.12.2012

1.Ngày 17/12/2012 phòng QTTB bàn giao phòng 104 (phòng Tổ chức Hành chính cũ) cho Văn phòng Đoàn. 2.Ngày 17/12/2012 phòng QTTB bàn giao phòng 102 (phòng QTTB cũ) cho ban Quản lý Cơ sở. 3.Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu cấp 01 bình mực cho máy photocopy FUJI XEROX 5010 để phục vụ công tác sao in đề thi. Ngày 19/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 4.Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lưu Đức Phong phòng Đào tạo yêu cầu cấp 01...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 07.12.2012 đến 14.12.2012

1. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Hoàng Mạnh Hiển phòng Công tác Sinh viên yêu cầu bơm mực cho máy in HP LaserJet P2055dn. Ngày 11/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 07/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Trần Thị Tường Vi phòng Công tác Sinh viên yêu cầu sửa chữa mainboard máy tính. Ngày 10/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Bùi Văn Chương lái xe phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu mua 02 vỏ xe...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 30.11.2012 đến 07.12.2012

1. Ngày 03/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Lê Bảo Uyên khoa Hệ thống Thông tin yêu cầu cấp máy in. Ngày 04/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 03/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Nguyễn Thị Thuận phòng Thanh tra Pháp chế-Đảm bảo Chất lượng yêu cầu cấp 01 hộp mực MP 2500E cho máy photocopy RiCOH. Ngày 04/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 04/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chụp hình Kỹ thuật số SONY cho phòng Tổ chức Hành...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo