Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 30.11.2012 đến 07.12.2012

1. Ngày 03/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Lê Bảo Uyên khoa Hệ thống Thông tin yêu cầu cấp máy in. Ngày 04/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 03/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Nguyễn Thị Thuận phòng Thanh tra Pháp chế-Đảm bảo Chất lượng yêu cầu cấp 01 hộp mực MP 2500E cho máy photocopy RiCOH. Ngày 04/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 04/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chụp hình Kỹ thuật số SONY cho phòng Tổ chức Hành...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 23.11.2012 đến 30.11.2012

1. Ngày 22/11/2012 tiếp nhận thông tin từ ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 01 thanh RAM 2GB bus 800 Ngày 27/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Đoàn yêu cầu bơm mực máy in Canon 2900 và 3300. Ngày 26/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Đoàn yêu cầu sửa chữa 01 màn hình Samsung LCD 740N. Ngày 26/11/2012 phòng Quản trị...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 16.11.2012 đến 23.11.2012

1. Ngày 19/11/2012 bàn giao 03 bộ máy tính đã sửa chữa mainboard cho khoa Kỹ thuật Máy tính. 2. Ngày 19/11/2012 theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu kiểm tra và sắp xếp phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ, đã cấp 01 ổ cắm điện 03lỗ x 03ổ, thay và gắn lại bảng tên. 3. Ngày 19/11/2012 bàn giao cho anh Lê Văn Ngọc Thư viện 01 bàn làm việc. 4. Ngày 19/11/2012 bàn giao cho Văn phòng Đoàn 02 ổ cắm điện 03lỗ x 03ổ. 5. Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Đào Đức Cơ Ban Dữ liệu & Công nghệ Thông...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.11.2012 đến 16.11.2012

1. Ngày 05/10/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Trần Thị Phương Trang Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính yêu cầu sửa máy lạnh. Phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với công ty MPT đã giải quyết xong. 2. Ngày 05/11/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Hồ Thị Minh Phượng phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 01 máy chụp hình. Phòng Quản trị Thiết bị đang tiến hành giải quyết. 3. Ngày 22/10/2012 Khoa Mạng máy tính&Truyền thông theo đề nghị yêu cầu sửa chữa 02 bộ máy tính,...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo