Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/5/2016 đến 08/5/2016

 1. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dẫn nước thủy cục khu nhà E.
 3. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng Thầy Vũ.
 4. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm 02 hộp mực 05A.
 5. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc cung cấp thiết bị phục vụ tuyển sinh SĐH đợt 1.
 6. Ngày 05/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc thay bóng đèn phòng A203.
 7. Ngày 05/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m phòng A203.
 8. Ngày 05/05/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc nước mưa thấm qua kính phòng E8.8.
 9. Ngày 05/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 06/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa ổ cắm điện phòng máy A205.
 11. Ngày 06/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 06/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 ổ cắm điện phòng A205.
 13. Ngày 06/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy nước nóng lạnh Alaska cho Văn phòng CTĐB.
 14. Ngày 06/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 15. Ngày 06/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc sửa chữa máy lạnh phòng D103.