Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 15.7.2013 đến 21.7.2013

1.Ngày 15.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS lắp ổ khóa tại phòng họp 123 phục vụ công tác chấm bài thi đại học. 2.Ngày 15.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt bảng tên mới tại các phòng học ở nhà A. 3.Ngày 16.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Văn phòng Đoàn Thanh niên về việc sửa máy lọc nước. 4.Ngày 16.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ về việc sửa chữa máy lọc nước 5.Ngày 16.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt bảng tên mới tại các...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.7.2013 đến 14.7.2013

1.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc lắp path và ổ khóa cửa. 2.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc cấp 04 ghế ngồi. 3.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc bảo trì và sửa chữa máy Cassette. 4.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc gắn các bảng tên mới thay cho các bảng tên cũ không còn phù hợp. 5.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB liên lạc...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 01.7.2013 đến 07.7.2013

1.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực HP LaserJet MFP cho phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN 2.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao khóa cửa và path cửa cho Ban Quản lý Cơ sở 3.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc thay ổ khóa mới cho phòng 103-Phòng Y tế 4.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thẻ nhân viên từ nhà cung cấp và kiểm tra thông tin in trên thẻ. 5.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao thẻ nhân viên cho phòng TCHC 6.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.6.2013 đến 30.6.2013

1.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Đào tạo Đại học về việc cần cấp Cartridge mới cho máy in HP Laser P2015 dn 2.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của TT Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cần cấp một số thiết bị phục vụ giảng dạy hệ Cao học 3.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận bảng thông báo từ nhà cung cấp Bình Đông 4.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua ổ khóa mới theo đề nghị của Ban QLCS 5.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với bộ môn...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.6.2013 đến 23.6.2013

1.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB kiểm kê tài sản trong kho. 2.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc sửa chữa xe ô tô 04 chỗ để phục vụ công tác hàng ngày. 3.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực máy Photocopy 2010 cho Thư viện. 4.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo trực tuyến việc cần cấp công cụ chuyển đổi tín hiệu từ cổng VGA sang cổng AV, S-VIDEO. 5.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 27.5.2013 đến 08.6.2013

1.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB hỗ trợ cung cấp thông tin cho Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin. 2.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy tính HP từ công ty One 3.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB bàn giao giường xếp cho Văn phòng Đảng ủy. 4.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc trang bị trang thiết bị cho Phòng Y tế của Trường. 5.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB liện hệ với đối tác nhận bảng báo giá thiết bị PCCC cho tòa nhà C và nhà giữ xe. 6.Ngày 28.05.2013...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 13.5.2013 đến 19.5.2013

1.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 53A cho anh Trịnh Minh Tuấn Trưởng phòng Đào tạo. 2.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB bàn giao 2 điện thoại Homephone cho phòng Tổ chức Hành chính. 3.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB làm việc với nhà cung cấp về việc in thử thẻ nhân viên. 4.Ngày 13.05.2013 Phòng QUản trị Thiết bị phối hợp với công ty Vạn Lợi Phát về việc bảo trì và sửa chữa máy lọc nước uống. 5.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB bàn giao dây VGA cho Phong Dữ liệu và Công nghệ Thông tin. 6.Ngày 14.05...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.4.2013 đến 15.4.2013

1.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu sửa chữa máy lạnh phòng THCB 1 của Ban DL&CNTT. 2.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Tín Trung sửa chữa máy lạnh phòng THCB 1 của Ban DL&CNTT. 3.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thiết bị điện của công ty Song Gia. 4.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thiết bị mạng của công ty Dương Trí. 5.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB bàn giao máy in HP 5200n cho Ban DL&CNTT. 6.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.6.2013 đến 16.6.2013

1.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS làm bảng tên Mê ka cho các phòng ban tại tòa nhà C. 2.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng KHTC về việc cần thay mới một chuột máy tính. 3.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty cây xanh trồng cây trong khuôn viên trường. 4.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB bàn giao chuột máy máy cho phòng KHTC. 5.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cần bơm mực máy in. 6.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo