Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 6/6/2016 đến 12/6/2016

 1. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC.
 3. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống cấp nước toilet tầng 3 nhà A.
 4. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiến hành vệ sinh 03 quạt trần GĐ1.
 5. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cần bơm mực máy in HP laser jet P2035.
 7. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc bơm mực cho máy in canon 2900.
 8. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc cần bơm mực cho máy in M1005 & máy in HP Laserjet P4015x.
 9. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây nguồn loa trắng di động.
 10. Ngày 08/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP1536nf cho phòng TCHC.
 11. Ngày 08/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP5200 cho phòng DL&CNTT.
 12. Ngày 08/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 13. Ngày 08/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT.
 14. Ngày 08/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 09/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cấp 02 hộp mực máy photocopy Fuji Xerox-DocuCente-II 5010.
 16. Ngày 09/06/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 điện thoại bàn nattcom từ phòng TCHC.
 17. Ngày 09/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 điện thoại bàn homphone cho phòng TCHC.
 18. Ngày 09/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc  hỏng bóng đèn 1.2m trong thư viện.
 19. Ngày 09/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực máy photocopy Fuji Xerox-DocuCente-II 5010 cho Thư viện.
 20. Ngày 10/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc bơm mực máy in Laserjet M1522nf.
 21. Ngày 10/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực máy in LBP3300.
 22. Ngày 10/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy chiếu BenQ phòng C312 bị mờ.
 23. Ngày 10/06/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 24. Ngày 10/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.