Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/4/2016 đến 01/5/2016

 1. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 08 khu nhà E.
 3. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 4. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 đồng hồ treo trường và 01 switch 24 port cho phòng QHĐN.
 5. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 bảng thông báo có ghim giấy cho phòng QHĐN.
 6. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa 01 máy tính tính bị lỗi Ram.
 7. Ngày 26/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 26/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 09 khu nhà E.
 9. Ngày 26/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra trang thiết bị tiêu thụ điện nhà E.
 10. Ngày 26/04/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ổ đĩa cứng máy tính từ phòng CTSV.
 11. Ngày 27/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 27/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 250 thẻ và 02 hộp mực cho phòng CTSV.
 13. Ngày 28/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc sửa chữa 01 hộp mực 05A.
 14. Ngày 28/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 29/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 16. Ngày 29/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 29/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc phối hợp với Ban QLCS làm đường ống nước thủy cục nhà E và đường ống nước tại nhà C.
 18. Ngày 29/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Hỏng bộ xả nước lavabo toilet nữ tầng trệt nhà A (cạnh thư viện).
 19. Ngày 29/04/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bộ xả nước lavabo toilet nữ tầng trệt nhà A (cạnh thư viện).