Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.3.2014 đến 23.3.2014

1. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu thây CB phòng C205. 2. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu sửa máy photocopy. 3. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB nhận bàn giao 59 ghế của phòng Công tác Sinh viên. 4. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB mua trang thiết bị điện lắp đặt quạt cho nhà vệ sinh. 5. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị yêu cầu bơm mực của phòng Thí nghiệm Đa phương tiện. 6. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB bàn...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.3.2014 đến 16.3.2014

1. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB gắn quạt trần toilet nhà A. 2. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB phúc đáp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng họp trực tuyến. 3. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB dấu nối đường điện cho các toilet nhà A. 4. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ kiểm tra máy lọc nước công nghiệp nhà C. 5. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB kiểm tra và phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa 02 máy tính để bàn phòng A120 theo yêu cầu của phòng DL&CNTT.. 6. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB tiếp...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 03.3.2014 đến 09.3.2014

1.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB lắp đặt lại hệ thống điện cho phòng A.106 theo yêu cầu của Ban Giám hiệu. 2.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB bàn giao Drum của máy FUJI XEROX 5070 theo yêu cầu của phòng SĐH 3.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 tủ gỗ màu vàng và thu hồi 01 tủ sắt sơn tĩnh điện cho phòng Đào tạo. 4.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB bàn giao tạm thời máy hủy giấy INNO cho phòng TCHC (A.107). 5.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 ghế nệm chân quỳ cho phòng TCHC (A.107). 6.Ngày 04.3.2014 Phòng...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.02.2014 đến 02.3.2014

1.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc mua 02 dây VGA 25m 2.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Văn phòng Đoàn Thanh niên về việc lắp đặt hệ thống amly 3.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với Văn phòng Đoàn đấu nối hệ thống âm thanh tại nhà C. 4.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp bảo trì máy lạnh phòng Y tế, Thư viện, phòng Server, Văn phòng Đoàn, phòng C209, C103, C105, C303, C104, C106. 5.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với công ty Mobifone lắp...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.02.2014 đến 23.02.2014

1.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiến hành thay 04 bộ xả bồn tiều nhà A. 2.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v sửa máy in HP LaserJet M1522nf 3.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v cấp 20kg vôi để khử trùng 4.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v sửa máy chiếu phòng C215 5.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB kiểm tra các nhà vệ sinh nhà A, có 50 bóng đèn 3U 14W bị cháy. 6.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB sửa chữa hệ thống điện của kho...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.02.2014 đến 16.02.2014

1.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị in thẻ sinh viên từ phòng CTSV 2.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho phòng C109 từ Ban QLCS 3.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy lạnh và quạt hút phòng Server 4.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB sửa chữa vệ sinh máy chiếu GĐ3 5.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB phối hợp sửa máy lạnh và quạt hút phòng Server 6.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB khảo sát việc lắp đặt máy lạnh phòng...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 06.01.2014 đến 19.01.201

1.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng CTSV về việc cấp 01 điện thoại di động và 01 sim điện thoại phục vụ tuyển sinh đại học 2.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực Canon 2900 cho Ban QLCS 3.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp kệ đựng hồ sơ cho phòng CTSV 4.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB mua sắm thiết bị điện phục vụ công tác duy tu 5.Ngày 07.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc cấp pin remote máy...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 23.12.2013 đến 29.12.2013

1.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 05 bảng nội quy phòng học cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin. 2.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa chữa hoặc thay thế máy chiếu phòng C205 3.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB thay thế máy chiếu phòng C205 4.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành máy chiếu BenQ 5.Ngày 10.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành máy chiếu BenQ 6.Ngày 10.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 16.12.2013 đến 22.12.2013

1.Ngày 16.12.2013 Phòng QTTB thay hệ thống CP phòng C108 2.Ngày 16.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành CPU Veriton Intel Core I3 3.Ngày 16.12.2013 Phòng QTTB thay thế 02 bóng đèn bị hỏng ở phòng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh 4.Ngày 17.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc bơm mực máy in HP LaserJet P2035 5.Ngày 17.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực HP LaserJet P2035 cho phòng Đào tạo Đại học 6.Ngày 17.12.2013 Phòng QTTB tiếp...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 09.12.2013 đến 15.12.2013

1.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 05 bảng nội quy phòng học cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin. 2.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa chữa hoặc thay thế máy chiếu phòng C205 3.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB thay thế máy chiếu phòng C205 4.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành máy chiếu BenQ 5.Ngày 10.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành máy chiếu BenQ 6.Ngày 10.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo