Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/4/2016 đến 24/4/2016

 1. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 05 khu nhà E.
 3. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 11 ghế từ Văn phòng ĐTN.
 4. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 11 ghế cho Văn phòng ĐTN.
 5. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A127.
 6. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát trang thiết bị điện nhà C.
 7. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị phòng TNĐPT về việc cần 03 máy biến áp từ điện áp 220V sang 100V.
 8. Ngày 20/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 05 khu nhà E.
 9. Ngày 20/04/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát trang thiết bị điện nhà A.
 10. Ngày 20/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy biến áp từ điện áp 220V sang 100Vcho phòng TNĐPT.
 11. Ngày 20/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị ban QLCS về việc Adapter sử dụng cho bộ chia tín hiệu máy chiếu giảng đường 2 bị hỏng.
 12. Ngày 21/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị phòng KHTC về việc bơm 01 hộp mực 36A .
 13. Ngày 21/04/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát trang thiết bị điện nhà A.
 14. Ngày 21/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 06 khu nhà E.
 15. Ngày 21/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 22/04/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát trang thiết bị điện nhà E.
 17. Ngày 22/04/2016 phòng QTTB tiến hành lắp bảng phòng đọc cho Thư viện.
 18. Ngày 22/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 22/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 07 khu nhà E.
 20. Ngày 22/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị ban QLCS về việc cần thay CP tồng (40A) 3 pha phòng C109.
 21. Ngày 22/04/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 ghế ngồi inox từ phòng DL&CNTT.
 22. Ngày 22/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 ghế ngồi cacbonat cho phòng DL&CNTT.