Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/5/2016 đến 29/5/2016

 1. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong rem phòng E8.8.
 3. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa vòi nước nóng máy nóng lạnh phòng A303.
 4. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong vòi nước nóng phòng A303.
 5. Ngày 24/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong main boad dàn nóng máy lạnh trung tâm khu nhà A.
 6. Ngày 24/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc thay 01 hộp mực máy photocopy 2580.
 7. Ngày 24/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 2580 cho phòng TTPC&ĐBCL.
 8. Ngày 24/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc bơm 01 hộp mực 05A.
 9. Ngày 24/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 10. Ngày 25/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra tổng thể các thiết bị nhà E.
 11. Ngày 25/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 26/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa màn chiếu phòng C214.
 13. Ngày 26/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy lạnh máy lạnh YUIKI 3HP.
 14. Ngày 26/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cấp 01 adapter.
 15. Ngày 26/05/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C214.
 16. Ngày 26/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 Adapter cho ban QLCS.
 17. Ngày 26/05/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc lắp đặt đường ống cấp nước từ nhà E sang nhà C.
 18. Ngày 27/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 27/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 06 ổ cắm điện cho Thư viện.
 20. Ngày 27/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh máy lạnh YUIKI 3HP phòng DL&CNTT.