Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 9/5/2016 đến 15/5/2016

 1. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A213.
 3. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy photo phòng SĐH&KHCN.
 4. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C111.
 5. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng đầu vòi xịt vệ sinh nam tầng lửng.
 6. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng đường ống cấp nước sinh hoạt cho nhà vệ sinh khu nhà C (cần 01 T42, 01 nối 42, 01 co 42).
 7. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cần 20 viên pin dùng cho màn chiếu điện.
 8. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc phòng C312 hỏng quạt treo tường, phòng C109 hỏng tụ quạt trần.
 9. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng 02 đầu vòi xịt vệ sinh, E2.2, E2.3 hỏng chân đế bàn sinh viên.
 10. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay tụ bù cho trạm điện nhà A.
 11. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc nhà vệ sinh nam tầng trệt khu A (cạnh PCCC) hỏng bộ cấp nước lavabo.
 12. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 lavabo nhà vệ sinh nam tầng trệt khu A (cạnh PCCC).
 13. Ngày 11/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao các thiết bị phục vụ tuyển sinh SĐH đợt 1 cho phòng SĐH&KHCN.
 14. Ngày 11/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 ổ cắm điện cho ban QLCS.
 15. Ngày 11/05/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 01 quạt treo tường phòng C312.
 16. Ngày 11/05/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay đường ống cấp nước sinh hoạt cho nhà vệ sinh khu nhà C.
 17. Ngày 11/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần một số trang thiết bị cho phòng đọc Thư viện.
 18. Ngày 11/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc nhà vệ sinh nữ nhà A cạnh PCCC có 02 bàn cầu bị bong, tróc xi măng.
 19. Ngày 11/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc máy lạnh phòng Kỹ thuật Thư viện bị hỏng.
 20. Ngày 12/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần một số trang thiết bị cho phòng đọc Thư viện.
 21. Ngày 12/05/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa tay nắm cửa phòng E1.4.
 22. Ngày 13/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 viên pin remote màn chiếu điện cho ban QLCS.
 23. Ngày 13/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 24. Ngày 13/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 adapter cho ban QLCS.
 25. Ngày 13/05/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành trám lại 02 bàn cầu bị tróc xi măng nhà vệ sinh nữ nhà A cạnh PCCC.