Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/4/2016 đến 17/4/2016

 1. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc cần thay thế 08 ghế xếp chân thép, 02 ghế chân quỳ màu xanh, 01 ghế nệm xoay.
 3. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc máy photo Docucentre 2000 bị hỏng drum.
 4. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần lắp đặt thêm 01 bảng tên "PHÒNG ĐỌC" tại Thư viện.
 5. Ngày 12/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 12/04/2016 phòng QTTB tiến hành thay drum cho máy photo Docucentre 2000 của Văn phòng CTĐB.
 7. Ngày 12/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 10 khu nhà E.
 8. Ngày 12/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 11&12 khu nhà E.
 9. Ngày 12/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Toilet nữ tầng 3(Cạnh GĐ3)  bị hỏng dây vòi xịt.
 10. Ngày 12/04/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây vòi xịt Toilet nữ tầng 3(Cạnh GĐ3).
 11. Ngày 12/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Máy điều hòa không khí phòng C201 (reetech) bị hỏng.
 12. Ngày 12/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc cấp 02 hộp mực cho máy photo Fuji Xerox (DucuCentre 2000).
 13. Ngày 13/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 04 khu nhà E.
 14. Ngày 13/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 13/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao chìa khóa nhà vệ sinh cho ban QLCS.
 16. Ngày 13/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C201.
 17. Ngày 14/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 03 khu nhà E.
 18. Ngày 14/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 14/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực máy photo Fuji Xerox DucuCentre 2000) cho Văn phòng CTĐB.
 20. Ngày 14/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao chìa khóa tầng mái khu nhà E cho ban QLCS.
 21. Ngày 14/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc Máy lạnh bị chảy nước, đồng hồ không hoạt động (dù đã thay pin).
 22. Ngày 14/04/2016 phòng QTTB tiến hành thay đồng hồ mới cho phòng QHĐN.
 23. Ngày 14/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A125.
 24. Ngày 14/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc máy nước uống tầng 3 nhà A bị chảy nước trong dàn lọc.
 25. Ngày 15/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 02 khu nhà E.
 26. Ngày 15/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 27. Ngày 15/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.          
 28. Ngày 15/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 01 khu nhà E.