Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

 

 1. Ngày 18/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell Vostro cho  ban QLCS.
 2. Ngày 18/10/2021 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ  cho  phòng A111.
 3. Ngày 19/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao switch 8 port  cho ban QLCS.
 4. Ngày 19/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A  cho phòng TCHC.
 5. Ngày 19/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC.
 6. Ngày 19/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A117.
 7. Ngày 20/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao ghế xoay  cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 20/10/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi ghế xoay hỏng từ phòng ĐTĐH.
 9. Ngày 21/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A102.
 10. Ngày 21/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh phòng B2.16.
 11. Ngày 22/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh phòng B2.12