Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/8/2016 đến 14/8/2016

 

  1. Ngày 08/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  2. Ngày 08/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in thẻ cho phòng CTSV.
  3. Ngày 09/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  4. Ngày 09/08/2016 phòng QTTB phối hợp với Công ty điện kiểm tra 2 trạm điện thuộc 2 khối nhà A và E.
  5. Ngày 10/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH.
  6. Ngày 10/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  7. Ngày 11/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  8. Ngày 11/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong nguồn máy tính FPT Elead Core I3 cho phòng KHTC.
  9. Ngày 12/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  10. Ngày 12/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 Laptop Dell vostro core I5 cho phòng ĐTĐH.