Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/6/2016 đến 3/7/2016

 1. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 3. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in canon LBP 2900 cho Văn phòng ĐTN.
 4. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 thùng cab mạng Cat6 cho phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 28/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 28/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A105.
 7. Ngày 28/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chống dột nước trần nhà A Giảng đường 1.
 8. Ngày 28/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chống dột nước trần nhà D phòng D101.
 9. Ngày 28/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chống dột nước trần nhà C phòng C111.
 10. Ngày 29/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 30/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 31/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.