Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/7/2016 đến 31/7/2016

 

 1. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành khắc phục xong máy chiếu phòng C108 hoạt động bình thường.
 3. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in HP 1102 cho Văn phòng Đảng ủy.
 4. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 03 switch cho phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây vòi xịt vệ sinh nhà vệ sinh nữ trệt A (cạnh phòng CTSV).
 6. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 04 thùng sắt cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 26/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 26/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn 0.6m cho phòng E8.5.
 9. Ngày 27/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 27/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt camera an ninh trong khuôn viên trường.
 11. Ngày 28/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 29/07/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ máy tính từ phòng QHĐN.
 13. Ngày 29/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.