Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/6/2016 đến 26/6/2016

 1. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp bảng tên phòng cho phòng Thầy Lung.
 3. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bóng đèn chữ U khu nhà A.
 4. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong đường ống dẫn nước từ nhà E sang nhà C.
 6. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ di động màu vàng cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 22/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 22/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 9. Ngày 23/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Văn phòng CTĐB.
 10. Ngày 24/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 24/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP 1536 phòng Thầy Vũ.
 12. Ngày 24/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 85A cho phòng Thầy Đảm.
 13. Ngày 24/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 dây xịt vệ sinh nhà vệ sinh nam tầng 1 khu nhà E.
 14. Ngày 24/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong 04 bảng “Xuống xe dắt bộ” hai cổng A và C.