Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/8/2016 đến 07/8/2016

 

 1. Ngày 01/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 02/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 02/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn 0.6m phòng A110.
 4. Ngày 03/08/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Trần nhà D101 bị thấm nước.
 5. Ngày 03/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 03/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 7. Ngày 03/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 8. Ngày 04/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 100 lít dầu cho ban QLCS.
 9. Ngày 04/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 04/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong đầu vòi xịt Nhà vệ sinh nam trệt(cạnh PCCC).
 11. Ngày 04/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong đầu vòi xịt Nhà vệ sinh nữ trệt(cạnh y tế).
 12. Ngày 05/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 05/08/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 01 quạt trần toilet nữ tầng kỹ thuật nhà A.