Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/7/2016 đến 17/7/2016

 

 1. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bộ máy tính HP cho phòng QHĐN.
 3. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bàn làm việc từ phòng QHĐN.
 4. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m và 03 chuột cho phòng ĐTĐH A102.
 5. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn chiếu Dalite cho phòng TCHC A104.
 6. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bịch dây gút và 01 hộp đầu bấm mạng cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 12/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy Laptop sony Vaio cho phòng TCHC.
 8. Ngày 12/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A105.
 9. Ngày 12/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng trệt nhà A.
 10. Ngày 13/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 1.2m cho phòng D103.
 11. Ngày 13/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong Drum cho máy photocopy Fuji Xerox 5070 phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 14/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 14/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 25m dây thừng cho phòng CTSV.
 14. Ngày 14/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 thiết bị phát wifi cho phòng DL&CNTT.
 15. Ngày 15/07/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong đường dây điện cho phòng TNATTT E8.1.