Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/8/2016 đến 21/8/2016

 

 1. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon LBP 3300 cho Văn phòng ĐTN.
 3. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A109.
 5. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A105.
 6. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CB 63A phòng máy A217.
 7. Ngày 16/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 16/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mưc 230D cho phòng KHTC.
 9. Ngày 16/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 17/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 11. Ngày 17/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 17/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 dây HDMI 5m cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 17/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 ổ cứng 500GB cho phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 18/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 18/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực máy in Lasejet P2015 cho phòng ĐTĐH.
 16. Ngày 18/08/2016 phòng QTTB tiến hành phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong vòi nước nóng của máy nước nóng lạnh phòng TNHTTT.
 17. Ngày 18/08/2016 phòng QTTB tiến hành phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống tầng trệt và tầng 3 nhà A.
 18. Ngày 19/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 19/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 10 cột dây căng cho phòng CTSV.
 20. Ngày 19/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 1500 thẻ và 12 hộp mực cho phòng CTSV.