Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/7/2016 đến 10/7/2016

 

 1. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A105.
 3. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong bàn học phòng E2.2.
 4. Ngày 05/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 05/07/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm 02 hộp mực 05A .
 6. Ngày 06/07/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy nước uống sinh viên tầng trệt nhà A bị hỏng.
 7. Ngày 06/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 06/07/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 máy casset từ ban QLCS.
 9. Ngày 07/07/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện phòng QHĐN A125.
 10. Ngày 07/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 08/07/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong máy chiếu cho phòng A104.
 12. Ngày 08/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 08/07/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cần 25m dây thừng làm dây kéo cờ.
 14. Ngày 08/07/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong máy chiếu cho phòng E8.1.
 15. Ngày 08/07/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc cần bơm mực máy in HP 1020.