Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/11/2015 đến 15/11/2015

 1. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB  tiến hành thu hồi 02 bộ máy tính Acer và HP từ phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB  tiến hành thu hồi 02 bàn phím và 01 chuột từ phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 6. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao 02 bàn phím và 01 chuột cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc thay thế 01 màn hình vi tính.
 8. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cung cấp 01 bình nước nóng lạnh Phòng E7.1.
 9. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao 01 card mạng cho phòng CTSV.
 10. Ngày 10/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao 01 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 10/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao 100 và 02 bịt dây gút cho phòng DL&CNTT.
 12. Ngày 10/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in canon LBP 2900 cho Văn phòng ĐTN.
 13. Ngày 10/11/2015 phòng QTTB  tiến hành nâng cao đường điện khu nhà C.
 14. Ngày 11/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao 01 màn hình Acer 18.5” cho phòng CTSV.
 15. Ngày 11/11/2015 phòng QTTB  tiến hành thu hồi 01 màn hình Acer 15” từ phòng CTSV.
 16. Ngày 12/11/2015 phòng QTTB  tiến hành thu hồi phòng học A106 từ ban QLCS.
 17. Ngày 12/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao phòng học A315 cho ban QLCS.
 18. Ngày 12/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay thế 02 tăng phô đèn phòng C113.
 19. Ngày 13/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 20. Ngày 13/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 21. Ngày 13/11/2015 phòng QTTB  tiến hành gắn ổ cắm điện phòng A113.
 22. Ngày 13/11/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao phòng A307 cho bộ môn Anh văn.