Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/01/2016 đến 10/01/2016

 1. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây cấp nước lavabo toilet nam tầng 3 nhà A (cạnh GĐ2).
 4. Ngày 04/12/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy lạnh phòng A303 bị chảy nước.
 5. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam tầng 3 nhà A (cạnh GĐ2).
 6. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa MMT&TT về việc máy in HP Laser Jet P1505 bị lem mực.
 7. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy in HP Laser Jet P1505 bị lem mực của Khoa MMT&TT.
 8. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A303 hoạt động bình thường.
 9. Ngày 05/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho ban QLCS.
 10. Ngày 05/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay thế sửa chữa bóng đèn chiếu sáng các khu nhà trong trường.
 11. Ngày 05/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong bóng đèn chiếu sáng các khu nhà A,C,D và bãi xe trong trường.
 12. Ngày 06/01/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong nhà vệ sinh nam khu nhà C(cạnh hồ nước).
 13. Ngày 06/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc thay CB 63A phòng máy C110.
 14. Ngày 06/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc bơm mực cho máy in canon 2900.
 15. Ngày 06/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần 13 máy cassette phục vụ đánh giá sinh viên 2014 trước ngày 13/01/2015.
 16. Ngày 06/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 17. Ngày 07/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực canon 3300.
 18. Ngày 07/01/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt xong hệ thống âm thanh phòng E1.2(không gian ngoại ngữ).
 19. Ngày 07/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cấp 01 hộp mực canon 3300.
 20. Ngày 07/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 cartridge canon 3300 cho phòng ĐTĐH.
 21. Ngày 07/01/2016 phòng QTTB tiến hành cắt decan cửa phòng ĐTĐH A102.
 22. Ngày 08/01/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt xong máy chiếu phòng E1.2(không gian ngoại ngữ).
 23. Ngày 08/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa KTMT về việc sửa chữa máy chiếu phòng họp 6.3.
 24. Ngày 08/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 25. Ngày 08/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.