Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/12/2015 đến 13/12/2015

 1. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho phòng ĐTĐH 01 máy tính đã sửa chữa xong.
 4. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm thu hồi 01 máy tính hư main từ phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt hệ thống âm thanh các phòng học lầu 10 và 11 khu nhà E.
 6. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng học lầu 10 và 11 khu nhà E.
 7. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng làm việc phòng A127 từ phòng SĐH&KHCN.
 8. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng vòi xịt vệ sinh nam tầng 3 (mới) nhà C.
 9. Ngày 08/12/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện phòng A120.
 10. Ngày 08/12/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong vòi xịt vệ sinh nam tầng 3 (mới) nhà C..
 11. Ngày 08/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng học tầng 10 khu nhà E.
 12. Ngày 09/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng học tầng 10 khu nhà E.
 13. Ngày 09/12/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện phòng A120.
 14. Ngày 09/12/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc  hỏng 02 đầu vòi xịt vệ sinh nam tầng 2 nhà E.
 15. Ngày 10/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng học tầng 11 khu nhà E.
 16. Ngày 10/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng họp Khoa KTMT tầng 06 khu nhà E.
 17. Ngày 10/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng họp Khoa HTTT tầng 09 khu nhà E.
 18. Ngày 10/12/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện phòng A120.
 19. Ngày 11/12/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần trang bị bình phòng cháy chữa cháy cho 13 phòng máy.
 20. Ngày 11/12/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần lắp thêm các ổ cắm điện loại 02 lỗ cắm trên bàn tại các phòng máy.
 21. Ngày 11/12/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc thay mới remote máy chiếu phòng máy C212.
 22. Ngày 11/12/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần 02 switch Tp-link 8 port cho phòng làm việc mới của Phòng Đào tạo &BM Toán lý.
 23. Ngày 11/12/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc cần Bơm mực máy in HP1536dnf và Cần 02 cây quạt đứng để sử dụng cho nhà xe và phòng trực bảo vệ.