Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/11/2015 đến 22/11/2015

 1. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A311.
 4. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A307.
 5. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng A311& A313 cho Bộ môn KH&KTTT.
 6. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành  thu hồi phòng A209 từ Bộ môn KH&KTTT.
 7. Ngày 17/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cần thay mới máy tính không có RAM và HDD. 
 8. Ngày 17/11/2015 phòng QTTB tiến hành  thu hồi 05 bộ máy tính  từ Bộ môn KH&KTTT.
 9. Ngày 17/11/2015 phòng QTTB tiến hành  bàn giao 05 bộ máy tính  cho Bộ môn Anh văn.
 10. Ngày 18/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy chiếu PM A213 (lỗi bật máy chiếu lên đèn tự tắt).
 11. Ngày 18/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần cung cấp 20 ổ cắm (2 lỗ cắm) đế nổi cho phòng máy C207, A213 tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và sinh viên sử dụng KIT.
 12. Ngày 18/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A305.
 13. Ngày 18/11/2015 phòng QTTB tiến hành  thu hồi 03 màn hình và 01 CPU từ Bộ môn Anh văn.
 14. Ngày 19/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa máy nước uống cho sinh viên ở tầng 3 nhà C bị rò rỉ dàn lọc.
 15. Ngày 19/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc kiểm tra cục nóng máy lạnh phòng C301.
 16. Ngày 19/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay 03 tăng phô đèn, 03 bóng đèn 1.2m, 03 chuột đèn phòng C113. Toilet nữ nhà C (cũ) hỏng đầu vòi xịt.
 17. Ngày 19/11/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành kiểm tra cục nóng máy lạnh phòng C301.