Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/11/2015 đến 06/12/2015

 1. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện phòng A106.
 4. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện phòng A205.
 5. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc dây máy chiếu (loại dài) giảng đường 2 bị hỏng.
 6. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây vòi xịt vệ sinh nam tầng 2 (cạnh thư viện) nhà A.
 7. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cần trang bị 01 máy nước uống nóng lạnh phòng giáo viên A323.
 8. Ngày 01/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng đầu vòi xịt vệ sinh nữ nhà C tầng 3 , hỏng 01 bộ cấp nước lavabo vệ sinh nam tầng trệt nhà C.
 9. Ngày 01/12/2015 phòng QTTB tiến hành thay 01 đầu vòi xịt vệ sinh nữ nhà C tầng 3, 01 bộ cấp nước lavabo vệ sinh nam tầng trệt nhà C.
 10. Ngày 01/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng A205 cho phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 02/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra, khắc phục máy chiếu bị mờ phòng C113 và C208.
 12. Ngày 02/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu 02 phòng C208 và C113 theo đề nghị của ban QLCS.
 13. Ngày 02/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn  phòng  CTĐB về việc cần cấp 9 bảng gắn Poster có khe rãnh  (kích thước 85cm x 120cm) lầu 2.3,4 nhà E.
 14. Ngày 02/12/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A123 từ phòng TCHC.
 15. Ngày 02/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc  sửa máy in LBP3300 (khay giấy không chạy).
 16. Ngày 02/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa xong máy in LBP3300 phòng ĐTĐH.
 17. Ngày 02/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng A106 cho phòng SĐH&KHCN.
 18. Ngày 03/12/2015 phòng QTTB tiến hành lắp máy chiếu BenQ  thay thế máy chiếu Panasonic phòng C208.
 19. Ngày 03/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 20. Ngày 03/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 21.  Ngày 03/12/2015 phòng QTTB tiến hành  bàn giao xong 02 hộp đầu bấm AMP cho phòng DL&CNTT.
 22. Ngày 03/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  70 ổ khóa máy tính cho phòng DL&CNTT.
 23. Ngày 04/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  02 hộp mực in 12A cho phòng SĐH&KHCN.
 24.  Ngày 04/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra, thay thế CP 3 pha 40A phòng C109.
 25. Ngày 04/12/2015 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 CP 3 pha 40A phòng C109.
 26. Ngày 04/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa 01 máy vi tính tại phòng A104.