Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/11/2015 đến 08/11/2015

 1. Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 02/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng bộ xả nước thải Lavabo tầng 3 nhà C (cũ).
 4. Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho Khoa KTMT.
 5. Ngày 03/11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng làm việc khu nhà A của Khoa KTMT.
 6. Ngày 03/11/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ xả nước thải Lavabo tầng 3 nhà C (cũ).
 7. Ngày 03/11/2015 phòng QTTB tiến hành thay bộ xả bồn tiểu toilet nam nhà A(tầng 02).
 8. Ngày 03/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện phòng E302.
 9. Ngày 04/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc Bơm mực cho máy in LBP 2900.
 10. Ngày 04/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 05/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc Bơm 02 hộp mực cho máy in HP P2055dn.
 12. Ngày 05/11/2015 phòng QTTB tiến hành thay bộ xả bồn tiểu toilet nam nhà A(tầng trệt).
 13. Ngày 05/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc Bơm mực cho máy in Canon LBP 2900.
 14. Ngày 05/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa KHMT về việc Cần 01 máy chiếu và màn chiếu để trang bị phòng họp E5.3.
 15. Ngày 06/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 16. Ngày 06/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 06/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực máy in HP P2055dn cho phòng TTPC&ĐBCL.
 18. Ngày 06/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 19. Ngày 06/11/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cần 02 bàn phím mới, 01 con chuột(02 bàn phím cũ hiện nay không sử dụng được).