Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/12/2015 đến 20/12/2015

 1. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 remote máy chiếu cho phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc đường cống thoát nước cổng nhà C bị hỏng.
 5. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cần thay 01 phao điện.
 6. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra quạt phòng C208.
 7. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu phòng C112.
 8. Ngày 15/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng 02 bộ xả bồn tiểu nam trệt, hỏng 01 bộ xả bồn tiểu nam tầng 2, hỏng 01 dây vòi xịt vệ sinh nam tầng 3.
 9. Ngày 15/12/2015 phòng QTTB tiến hành giao 01 switch 08 port cho phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 15/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in Canon 2900 cho Văn phòng ĐTN.
 11. Ngày 15/12/2015 phòng QTTB tiến hành gắn bảng thông báo cho phòng máy A205.
 12. Ngày 15/12/2015 phòng QTTB tiến hành lắp xong 17 ổ cắm điện cho phòng C207.
 13. Ngày 16/12/2015 phòng QTTB tiến hành lắp xong 35 ổ cắm điện cho phòng A213.
 14. Ngày 16/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khắc phục xong đường cống thoát nước cổng nhà C.
 15. Ngày 17/12/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 phao điện.
 16. Ngày 17/12/2015 phòng QTTB tiến hành lắp xong bảng tên phòng thí nghiệm và treo bảng nội qui PTN(E5.1) nhằm đáp ứng yêu cầu của đoàn đánh giá PTN.
 17. Ngày 17/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng họp Khoa KTMT phòng E5.3 khu nhà E.
 18. Ngày 17/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc phòng C308 bị hỏng 01 tụ quạt trần và 01 dimer quạt.
 19. Ngày 17/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc nhà vệ sinh nữ tầng 3 (cạnh GĐ1) bị hỏng 01 bộ cấp nước lavabo.
 20. Ngày 17/12/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong quạt phòng C308.
 21. Ngày 18/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng họp phòng E11.3 và E10.3 khu nhà E.
 22. Ngày 18/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 23. Ngày 18/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 24. Ngày 18/12/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bộ cấp nước lavabo nhà vệ sinh nữ tầng 3 (cạnh GĐ1).
 25. Ngày 18/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa pen cửa ra vào.
 26. Ngày 18/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc 01 điện thoại bàn bị hỏng tai nghe.
 27. Ngày 18/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cấp 08 máy casset phụ vụ kỳ thi học kỳ.