Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/11/2015 đến 29/11/2015

 1. Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành làm đường dây điện phòng C304.
 4. Ngày 24/11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 máy cassette từ ban QLCS.
 5. Ngày 24/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc cần bơm mực máy in HP laserjet M1005MFD_cơ sở Nguyễn Chí Thanh và máy in HP laserjet P4015x.
 6. Ngày 24/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc bể kính cửa sổ phòng C102.
 7. Ngày 24/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc bơm hộp mực 12A.
 8. Ngày 25/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho phòng TNĐPT.
 9. Ngày 25/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 10. Ngày 25/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 26/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 1 cuộn dây điện thoại 4 lõi loại tốt để phục vụ công tác hàng ngày.
 12. Ngày 26/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần cấp 01 thùng cáp CAT6 để phục vụ công tác hàng ngày.
 13. Ngày 26/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần cấp 01 điện thoại bàn sử dụng tại phòng A.110.
 14. Ngày 26/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cáp CAT6 cho phòng DL&CNTT.
 15. Ngày 26/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng DL&CNTT.
 16. Ngày 26/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao cuộn dây điện thoại 4 lõi cho phòng DL&CNTT.
 17. Ngày 26/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần cấp 20 ổ khóa nhỏ để khóa 20 bộ máy HP phòng máy A.205.
 18. Ngày 27/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc sửa chữa máy lạnh D101.
 19. Ngày 27/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cần thay ổ cứng 320GB.
 20. Ngày 27/11/2015 phòng QTTB tiến hành thay 01 ổ cứng 80Gb cho phòng ĐTĐH.
 21. Ngày 27/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa màn chiếu phòng C206.
 22. Ngày 27/11/2015 phòng QTTB tiến hành thay 01 màn chiếu phòng C206.