Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/12/2015 đến 03/01/2016

 1. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển phòng A1B2 sang phòng A102.
 4. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển 04 bộ bàn vách ngăn 03 chỗ ngồi sang Thư viện.
 5. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển 04 bộ bàn vách ngăn 03 chỗ ngồi sang Thư viện.
 6. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cấp 02 Toner Cartridge và 01 drum Cartridge máy Photocopy phục vụ nhân đề thi cuối HK1.
 7. Ngày 29/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 03 điện thoại bàn và 01 bàn phím, 01 chuột cho Khoa KTMT.
 8. Ngày 29/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc kiểm tra, khắc phục 1 đầu vòi xịt vệ sinh nhà vệ sinh nữ tầng 3 (nhà C).
 9. Ngày 29/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc bơm mực máy in HP LaserJet M1522nf.
 10. Ngày 29/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp pin 3A và 02 dây âm thanh 5m cho phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 29/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 Loa rời (đã sửa chữa) cho Ban QLCS.
 12. Ngày 30/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 Toner Cartridge và 01 drum Cartridge cho Thư viện.
 13. Ngày 31/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 14. Ngày 31/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.