Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/3/2017 đến 19/3/2017

 

 1. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115,A117,A119,A121.
 3. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng A115.
 4. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà C.
 5. Ngày 14/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 14/03/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ổ khóa phòng máy A207.
 7. Ngày 14/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực + drum máy photocopy Xerox 5010 cho Thư viện.
 8. Ngày 14/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ghế xếp cacbonat cho phòng TCHC.
 9. Ngày 14/03/2017 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dây điện phòng Máy E3.1.
 10. Ngày 15/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 15/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A112.
 12. Ngày 15/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D102.
 13. Ngày 15/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 16/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 16/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho Văn phòng Đảng ủy.
 16. Ngày 16/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m phòng A115.
 17. Ngày 17/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 17/03/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước từ nhà E sang nhà B.
 19. Ngày 17/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng máy E3.1.