Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/01/2017 đến 15/01/2017

 

 1. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC.
 4. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 11/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C105.
 7. Ngày 11/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 11/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy Xerox 5010 cho Thư viện.
 9. Ngày 12/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 12/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT.
 11. Ngày 13/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.