Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/3/2017 đến 26/3/2017

 

 1. Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành treo tranh và thay pin đồng hồ cho phòng A119.
 3. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường ống cấp nước thủy cục khu nhà B.
 5. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ phòng TTPC&ĐBCL.
 6. Ngày 22/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 22/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay 07 bóng đèn và 07 chuột cho phòng A121&A118.
 8. Ngày 23/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 23/03/2017 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A115.
 10. Ngày 23/03/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa bàn cho phòng E3.1.
 11. Ngày 24/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 24/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước cho nhà B.