Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/02/2017 đến 17/02/2017

 

 1. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 3. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Xerox 5010 Thư viện.
 4. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng máy nhà C.
 5. Ngày 14/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 14/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 chai dầu RP7 cho ban QLCS.
 7. Ngày 14/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng máy nhà C.
 8. Ngày 14/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 9. Ngày 15/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 15/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng máy nhà C.
 11. Ngày 15/02/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ghế xếp simili và 01 quạt treo tường từ phòng TCHC.
 12. Ngày 16/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 16/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng máy nhà C.
 14. Ngày 17/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 17/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng máy nhà C.