Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/2/2017 đến 13/2/2017

 

 1. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102.
 3. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 04 bóng đèn chữ U nhà vệ sinh nam cạnh PCCC.
 4. Ngày 07/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 07/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bộ xả bồn tiểu cho nhà vệ nam mới tầng 1 nhà C.
 6. Ngày 08/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A125.
 7. Ngày 08/02/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cánh cửa tủ hồ sơ phòng A125.
 8. Ngày 08/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 09/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C105.
 10. Ngày 09/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 09/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in HP LaserJet 3390 cho phòng QHĐN.
 12. Ngày 09/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng thầy Lung.
 13. Ngày 09/02/2017 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng thầy Lung.
 14. Ngày 10/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 10/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 vòi nước Lavabo nhà vệ sinh nam tầng 2 nhà A.
 16. Ngày 11/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 11/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 2 khu nhà E.