Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/4/2017 đến 09/4/2017

 

 1. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành làm đường dây điện cho máy bơm nước nhà B.
 3. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Thư viện.
 4. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ổ cắm điện cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110.
 7. Ngày 05/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 05/04/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt máy bơm nước giếng cho khu nhà B.
 9. Ngày 07/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 07/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic và thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 11. Ngày 07/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng CTSV.
 12. Ngày 07/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành xong thay vòi nước cho phòng CTSV.