Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2017 đến 02/4/2017

 

 1. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực phòng TNHTTT.
 3. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước cho nhà B.
 4. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C.
 5. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Laptop Dell cho phòng ĐTĐH.
 6. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Laptop Dell cho Bộ môn KH&KTTT.
 7. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 Laptop Dell cho phòng TNATTT.
 8. Ngày 28/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 28/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C.
 10. Ngày 28/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C103.
 11. Ngày 28/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước cho nhà B.
 12. Ngày 29/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 29/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 14. Ngày 29/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 500GB và thu hồi ổ cứng 320GB từ phòng DL&CNTT.
 15. Ngày 29/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 máy casset cho Ban QLCS.
 16. Ngày 29/03/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A.
 17. Ngày 30/03/2017 phòng QTTB  phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 02 phao điện cho máy tưới cỏ khu nhà A.
 18. Ngày 30/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 30/03/2017 phòng QTTB  phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 01 vòi xịt vệ sinh toilet nam cạnh GĐ9.
 20. Ngày 30/03/2017 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm nhánh G2 khu nhà A.
 21. Ngày 31/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 22. Ngày 31/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 sợi dây nguồn và 01 hộp đầu nối rệp cho phòng DL&CNTT.
 23. Ngày 31/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng TNATTT.