Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/3/2017 đến 12/3/2017

 

 1. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt quạt treo tường cho phòng C107,C103,C114,C205,C206,C305.
 3. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A207,A209,A213,A215,A319.
 4.  Ngày 06/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay bánh xe ghế ngồi phòng A313.
 5. Ngày 07/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 07/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A317,A321.
 7. Ngày 07/03/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 quạt trần từ ban QLCS.
 8. Ngày 07/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 quạt trần cho ban QLCS.
 9. Ngày 07/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 8 khu nhà E.
 10. Ngày 07/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C212.
 11. Ngày 08/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A305,A307.
 12. Ngày 08/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 08/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 9 khu nhà E.
 14. Ngày 08/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A311,A113.
 15. Ngày 08/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng E3.1 cho phòng DL&CNTT.
 16. Ngày 08/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tủ hồ sơ gỗ cho Bộ môn Anh Văn.
 17. Ngày 09/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 09/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng Đoàn thanh niên.
 19. Ngày 09/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A112,A114,A118.
 20. Ngày 09/03/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa bồn tiểu nam cạnh Thư viện khu nhà A.
 21. Ngày 10/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 22. Ngày 10/03/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa thay thế các thiết bị điện tòa nhà A&C.