Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.02.2014 đến 02.3.2014 (04/03/2014)
1.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc mua 02 dây VGA 25m 2.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Văn phòng Đoàn Thanh niên về việc lắp đặt hệ thống amly 3.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với Văn phòng Đoàn đấu nối hệ thống âm thanh tại nhà C. 4.Ngày 24...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.02.2014 đến 23.02.2014 (24/02/2014)
1.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiến hành thay 04 bộ xả bồn tiều nhà A. 2.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v sửa máy in HP LaserJet M1522nf 3.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v cấp 20kg vôi để khử trùng 4.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.02.2014 đến 16.02.2014 (17/02/2014)
1.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị in thẻ sinh viên từ phòng CTSV 2.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho phòng C109 từ Ban QLCS 3.Ngày 10.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy lạnh và quạt hút phòng Server 4...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 06.01.2014 đến 19.01.201 (17/02/2014)
1.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng CTSV về việc cấp 01 điện thoại di động và 01 sim điện thoại phục vụ tuyển sinh đại học 2.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực Canon 2900 cho Ban QLCS 3.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp kệ đựng hồ sơ cho phòng...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 23.12.2013 đến 29.12.2013 (06/01/2014)
1.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 05 bảng nội quy phòng học cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin. 2.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa chữa hoặc thay thế máy chiếu phòng C205 3.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB thay thế máy chiếu phòng C205 4.Ngày 09.12...

Trang