Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 23.9.2013 đến 29.9.2013

1.Ngày 23.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Đào tạo về việc bơm mực máy in HP LaserJet P2035

2.Ngày 23.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc mua bàn họp cho phòng PGS.TS Đỗ Phúc

3.Ngày 23.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sơn lại tường cho phòng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh

4.Ngày 23.9.2013 Phòng QTTB gắn bảng mới cho phòng A116

5.Ngày 23.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp gắn các bảng cấm quanh nhàA

6.Ngày 23.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua ổ cắm phục vụ công tác hàng ngày

7.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa màn chiếu tại phòng máy C210 và C214

8.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng DL&CNTT về việc cấp 01 điện thoại cho phòng C203

9.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng SĐH-KHCN&QHĐNvề việc cấp 01 Cartidge máy in HP LaserJet M1522nf

10.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin về việc máy lạnh nhánh tầng 3 bị hỏng

11.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa màn chiếu phòng C210 và C214

12.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp gắn bảng tên phòng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh

13.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 bộ máy tính và 01 bộ bàn ghế vi tính văn phòng cho Ban Quản lý Cơ sở

14.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp, công ty bảo trì, công ty bảo hành về việc sửa máy lạnh tại nhánh tầng 3 nhà A

15.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua thiết bị PCCC

16.Ngày 24.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 06 ghế xếp chân sắt màu đỏ cho Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

17.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB bàn giao điện thoại cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

18.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực máy in HP LaserJet M1522nf và 01 Cartridge cho phòng SĐH-KHCN&QHĐN

19.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc bơm mực máy in 2032.

20.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin về việc bơm mực máy in Canon 2900

21.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực Canon 2900 cho phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin.

22.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực máy in 2032 cho phòng Kế hoạch Tài chính.

23.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 điện thoại cho phòng Phó hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh

24.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 ghế cho phòng Phó hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ

25.Ngày 25.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 ghế cho phòng Phó hiệu trưởng Trần Vĩnh Phước

26.Ngày 26.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa máy chiếu Phòng C114

27.Ngày 26.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa mắt thần điều khiển máy lạnh phòng C211

28.Ngày 26.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc phao điện bồn nước nhà C bị hỏng

29.Ngày 26.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc thay dây VGA cho phòng máy A120

30.Ngày 26.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc mua dây VGA đáp ứng yêu cầu của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

31.Ngày 26.9.2013 Phòng QTTB sửa máy bơm nước 3pha 2HP cuối tòa nhà C phục vụ công tác hàng ngày

32.Ngày 26.9.2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị điện nước cho Ban QLCS

33.Ngày 27.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị in thẻ sinh viên của phòng Công tác Sinh viên

34.Ngày 27.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp bảo hành ghế Salon cho phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ

35.Ngày 27.9.2013 Phòng QTTB dán decal kiếng cửa sổ nhà C