Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 30.9.2013 đến 06.10.2013

1.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc bàn giao một số thiết bị phục vụ tuyển sinh Sau Đại học.

2.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Đào tạo Đại học về việc sửa máy Photocopy

3.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc sửa máy Photocopy cho phòng Đào tạo Đại học

4.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc cấp 02 tủ sắt và 03 kệ hồ sơ

5.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C

6.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc cấp 01 sạc pin điện thoại Gphone

7.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc cấp 01 máy in có chức năng in hai mặt.

8.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa nhà vệ sinh nữ ở nhà A

9.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa máy Photocopy cho phòng Đào tạo Đại học.

10.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB thay dây VGA cho phòng A120 phục vụ đào tạo

11.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa máy lạnh nhánh lầu 3 nhà A

12.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp bàn ghế, nội thất cho phòng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh

13.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua hộp mực máy Photocopy phục vụ tuyển sinh Sau Đại học

14.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 ổ khóa cho phòng DL&CNTT

15.Ngày 01.10.2013 Phòng QTTB bàn giao dây VGA đã lắp đặt tại phòng A120 cho phòng DL&CNTT

16.Ngày 02.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa chữa tủ ở phòng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh

17.Ngày 02.10.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C

18.Ngày 03.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng DL&CNTT về việc mua 10 ồ cắm đôi hiệu Sino và đế, 01 hộp đầu bấm mạng RJ45

19.Ngày 03.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với phòng Sau Đại học, TT-PC-ĐBCL, Ban QLCS và Bộ môn Anh văn về việc điều động, mượn tạm máy Casset, máy Photo phục vụ công tác tuyển sinh Sau Đại học.

20.Ngày 03.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng KHTC về việc bơm mực máy in HP LaserJet P2205D

21.Ngày 03.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực HP LaserJet P2205D cho phòng KHTC.

22.Ngày 03.10.2013 Phòng QTTB in thẻ sinh viên theo yêu cầu của phòng CTSV.

23.Ngày 04.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị in thẻ Nhân viên của Phòng TCHC

24.Ngày 04.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 26 thẻ sinh viên cho phòng DL&CNTT

25.Ngày 04.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 thẻ nhân viên cho phòng TCHC

26.Ngày 04.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận sách Anh văn từ nhà cung cấp

27.Ngày 04.10.2013 Phòng QTTB bàn giao sách Anh văn cho Thư viện

28.Ngày 04.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận bình chữa cháy từ nhà cung cấp

29.Ngày 04.10.2013 Phòng QTTB kiểm kế kho QTTB

30.Ngày 04.10.2013 Phòng QTTB bàn giao bình chữa cháy cho nhà cung cấp để đi bảo trì.