Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 26.8.2013 đến 01.9.2013

1.Ngày 26/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Đào tạo về việc bơm mực cho máy in Canon 2900.

2.Ngày 26/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa 03 máy tính Dell Vostro Core Ị.

3.Ngày 26/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy lạnh phòng C309.

4.Ngày 26/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc lắp đặt cửa sắt cho phòng Server – A207.

5.Ngày 26/8/2013 Phòng QTTB bàn giao 02 bàn làm việc cho phòng Đào tạo.

6.Ngày 26/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận 02 máy chiếu BENQ từ phòng Đào tạo.

7.Ngày 26/8/2013 Phòng QTTB bàn giao 03 máy chiếu trả lại cho nhà cung cấp.

8.Ngày 26/8/2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua sắm tủ, quầy thủ thư cho Văn phòng Đoàn Thanh niên.

9.Ngày 27/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc mua sắm 02 Camera IP đáp ứng an toàn công tac1quan3 lý bãi xe.

10. Ngày 27/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc lắp đặt 01 CB bị hỏng tại phần hội thảo.

11. Ngày 27/8/2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp nhận báo giá thiết bị nước.

12. Ngày 27/8/2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp nhận báo giá tủ gỗ, quầy thủ thư.

13. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa máy chiếu Giảng đường 3.

14. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc máy chiếu phòng C107 bị mờ, màn chiếu phòng C306 bị hỏng.

15. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc thiết kế tủ đựng CD.

16. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua Camera IP.

17. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB sửa chữa thiết bị nước.

18. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc sửa chữa, lắp đặt máy chiếu cho Giảng đường 3, phòng học C107, C311 và sửa màn chiếu phòng C306.

19. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB kiêm kê kho.

20. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt máy chiếu cho Giảng đường 3, phòng học C107, C311 và sửa màn chiếu phòng C306.

21. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt thiết bị máy chiếu tại nhà A.

22. Ngày 28/8/2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua sắm thiết bị đồ gỗ.

23. Ngày 29/8/2013 Phòng QTTB phối hợp với Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến kiểm kê tài sản của Trung tâm tại cơ sở 133G Nguyễn Chí Thanh.

24. Ngày 29/8/2013 Phòng QTTB phối hợp với phòng Sau Đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại kiểm kê tài sản của phòng tại cơ sở 133G Nguyễn Chí Thanh.

25. Ngày 29/8/2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt bảng tên các phòng làm việc nhà A.