Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 09.9.2013 đến 15.9.2013

1.Ngày 09.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc mua 01 màn hình có kích thước lớn để phục vụ công tác.

2.Ngày 09.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp cửa sắt cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin.

3.Ngày 09.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp các bảng thông báo ở tầng trệt nhà C.

4.Ngày 09.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 bàn họp cho Văn phòng Đoàn Thanh niên.

5.Ngày 09.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc dán decal cửa kiếng cho các phòng học ở nhà C.

6.Ngày 09.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Đào tạo sau đại học – Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoại về việc bơm mực cho máy in HP LaserJet P4015x

7.Ngày 09.9.2013 Phòng QTTB mua sắm các thiết bị điện phục vụ công tác duy tu.

8.Ngày 09.9.2013 Phòng QTTB nhập kho các thiết bị điện.

9.Ngày 10.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc cấp 02 ổ khóa để khóa cửa sắt phòng Server

10.Ngày 10.9.2013 Phòng QTTB đi đường dây điện cho phòng C308, C112.

11.Ngày 10.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc mua thiết bị máy tính cho phòng C212.

12.Ngày 10.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua khung treo máy chiếu lắp cho phòng máy C212.

13.Ngày 10.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua decal dán kiếng cửa sổ

14.Ngày 10.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp bơm mực cho máy in HP LaserJet P4015x của phòng Sau Đại học.

15.Ngày 10.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 cartridge mới cho phòng Sau Đại học.

16.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc cấp mới cartridge 05A cho máy in HP LaserJet P2055dn

17.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc mua một số thiết bị máy tính để sửa chữa phòng máy C212

18.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc mua một số thiết bị máy tính sửa chữa các phòng máy thực hành.

19.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận 02 quạt treo tường hiệu ASIA từ phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

20.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB nhận 02 màn hình máy tính đem đi sửa chữa từ nhà cung cấp.

21.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB nhận 01 màn hình Dell 24” từ nhà cung cấp

22.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 màn hình Samsung Syncmaster cho phòng TCHC

23.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 màn hình FPT Elead cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

24.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB đi đường dây điện và lắp quạt treo tường cho phòng C312

25.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa máy bơm 3pha 2HP cuối tòa nhà C

26.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cấp 01 điện thoại bàn

27.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng về việc cấp 01 con chuột mới

28.Ngày 11.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa chữa máy lạnh cho Phòng C302, C309.

29.Ngày 12.9.2013 Phòng QTTB lắp máy chiếu, màn chiếu cho phòng C212.

30.Ngày 12.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 cartridge cho phòng Tổ chức Hành chính

31.Ngày 12.9.2013 Phòng QTTB đi đường dây điện cho phòng C212

32.Ngày 12.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 chuột máy tính cho Phòng Thanh tra Pháp chế Đảm bảo chất lượng.

33.Ngày 12.9.2013 Phòng QTTB nhận lại 01 bộ máy tính từ phòng Tổ chức Hành chính

34.Ngày 12.9.2013 Phòng QTTB dán decal cửa sổ các phòng học nhà C

35.Ngày 13.9.2013 Phòng QTTB kiểm tra, rà soát tài sản tại các phòng ban

36.Ngày 13.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 ổ khóa cho phòng DL&CNTT

37.Ngày 13.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc thay 01 bóng đèn tại phòng nghiệp vụ

38.Ngày 13.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần thay mới 02 CB 20A tại phòng C212