Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/08/2014 đến 10/08/2014 (11/08/2014)
Ngày 04/08/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS về việc làm sạch các bảng thông báo nhà A. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc nhà vệ sinh nam tầng 03 nhà A bị vỡ. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 1550 thẻ Mifare cho phòng CTSV . Ngày 04/08/2014...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/07/2014 đến 03/08/2014 (30/07/2014)
Ngày 28/07/2014 phòng QTTB tiến hành gia cố máy giữ xe thông minh tại bãi giữ xe của trường. Ngày 28/07/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiếp tục thi công máy che lưới nhà xe. Ngày 28/07/2014 phòng QTTB tiếp tục phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành xây bức tường rào trường phía cổng bảo vệ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/07/2014 đến 27/07/2014 (22/07/2014)
Ngày 21/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 cục pin Laptop Asus(mua mới) cho phòng ĐTĐH. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 cục pin Laptop Asus(đã qua sử dụng) từ phòng ĐTĐH. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy giữ xe thông minh cho phòng TCHC. Ngày 21/07/2014...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/07/2014 đến 20/07/2014 (15/07/2014)
Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc thay 01 nguồn máy tính Delux làm việc. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý sự cố máy lạnh A215 bị hỏng. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa khay kéo giấy máy photocopy cho phòng ĐTĐH. Ngày 14/07/2014 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/07/2014 đến 13/07/2014 (10/07/2014)
Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa ổ cứng Seagate SAS. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bồn chứa nước thủy cục cung cấp nước uống cho các máy nước tại nhà tòa A bị hỏng. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận...

Trang