Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 03.9.2013 đến 08.9.2013

1.Ngày 03.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa máy chiếu tại phòng C104

2.Ngày 03.9.2013 Phòng QTTB kiểm tra tiến độ thi công tại công trình cải tạo khối nhà 3 tầng.

3.Ngày 03.9.2013 Phòng QTTB lắp các thiết bị điện nối với các camera quanh nhà A

4.Ngày 03.9.2013 Phòng QTTB sửa chữa máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy (P. C104)

5.Ngày 04.9.2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị camera cho phòng Thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện

6.Ngày 04.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc bơm mực cho máy in HP Laser Jet P2055dn

7.Ngày 04.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp bảng tên phòng làm việc

8.Ngày 04.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp các bảng thông báo ở nhà C

9.Ngày 04.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc bơm mực máy in HP Laser Jet M1522nf

10.Ngày 05.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực máy in HP Laser Jet M1522nf cho phòng Kế hoạch Tài chính.

11.Ngày 05.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc cấp 02 Cartridge 05A để phục vụ công tác in giấy xác nhận sinh viên.

12.Ngày 05.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác sinh viên về việc mua 02 quạt đứng

13.Ngày 05.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua 02 xe đẩy phục vụ công tác hàng ngày

14.Ngày 05.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận tài sản ở phòng máy C212 từ Khoa Hệ thống Thông tin

15.Ngày 05.9.2013 Phòng QTTB bàn giao tài sản ở phòng máy C212 cho Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin.

16.Ngày 05.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc lắp máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy C212.

17.Ngày 06.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 Cartridge 05A cho Phòng Công tác Sinh viên.

18.Ngày 06.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc thay thế cửa kiếng tại các phòng C101, C201

19.Ngày 06.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa chữa và ma một số thiết bị âm thanh.

20.Ngày 06.9.2013 Phòng QTTB mua thiết bị điện phục vụ công tác duy tu.

21.Ngày 06.9.2013 Phòng QTTB thay thế các bóng đèn bị hỏng

22.Ngày 06.9.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp 02 camera ở nhà xe

23.Ngày 06.9.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 xe đẩy cho Phòng Tổ chức Hành chính