Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 07.10.2013 đến 13.10.2013

1.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa màn chiếu Phòng A106.

2.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa quạt trần phòng C107

3.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB sửa màn chiếu Phòng A106

4.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận văn phòng phẩm phục vụ tuyển sinh sau đại học từ phòng TCHC

5.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB bàn giao văn phòng phẩm phục vụ tuyển sinh cho phòng Sau Đại học – Khoa học Công nghệ & Quan hệ đối ngoại

6.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa tủ phòng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh

7.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB gắn quạt hút phòng A106

8.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp bảo hành laptop Sony Vaio cho Khoa CNPM

9.Ngày 08.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc mua pin phục vụ đào tạo

10.Ngày 08.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc cấp 02 ổ khóa đường kính 7cm để khóa khung bảo vệ Camera

11.Ngày 09.10.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc mua đầu nối AMP

12.Ngày 09.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận 03 CPU Dell Vostro đã sửa chữa từ nhà cung cấp

13.Ngày 09.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 100 đầu nối AMP, 10 ổ cắm đôi và 10 chân đế cho Phòng DL&CNTT

14.Ngày 09.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 03 CPU Dell Vostro cho phòng DL&CNTT

15.Ngày 09.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy Casset từ bộ môn Anh văn để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh Sau đại học

16.Ngày 09.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận ghế xếp từ các đơn vị để chuẩn bị cho công tác nhân đề thi cao học

17.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của văn phòng Đoàn Thanh niên về việc kiểm tra máy lạnh phòng D103

18.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Khoa Hệ thống Thông tin về việc cấp 1 dây HDMI dài 5m

19.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy Casset từ Ban QLCS để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh Sau Đại học

20.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB bàn giao máy Casset, thùng sắt, ghế xếp cho phòng Sau Đại học để phục vụ công tác tuyển sinh

21.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận bình chữa cháy đã bảo trì từ nhà cung cấp

22.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt các bình chữa cháy, biển tiêu lệnh quanh nhà A và nhà C

23.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua thiết bị điện

24.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB thay các bóng đèn hỏng quanh nhà A

25.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc sửa máy lọc nước lầu 3 nhà C

26.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa máy lọc nước ở nhà C

27.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa máy lọc nước ở nhà C

28.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB nhận máy Photocopy của Thư viện bàn giao cho phòng Sau Đại học phục vụ công tác tuyển sinh

29.Ngày 10.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt bình chữa cháy