Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 12.8.2013 đến 18.8.2013

1.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy in thẻ từ nhà cung cấp

2.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với phòng Công tác Sinh viên, phòng Tổ chức Hành chính và nhà cung cấp tập huấn cách sử dụng máy in thẻ

3.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì thiết bị âm thanh phục vụ công tác giảng dạy trong năm học mới.

4.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê Tài sản tại các phòng học nhà C.

5.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh các phòng C104, C102.

6.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB nhận lại Văn phòng phẩm phục vụ tuyển sinh Đại học từ phòng Đào tạo Đại học.

7.Ngày 13.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh tại các phòng C201, C202.

8.Ngày 13.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS về việc mua sắm thiết bị phục vụ học tập và các buổi lễ trực tuyến tại các giảng đường.

9.Ngày 13.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị phòng DL&CNTT về việc sửa chữa 02 máy tính để bàn.

10.Ngày 13.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị phòng DL&CNTT về việc sửa bộ nguồn IBM System Storage D3200

11.Ngày 14.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh các phòng C103. C203, C207, C209, C211, C108, C110.

12.Ngày 14.8.2013 Phòng QTTB bảo trì âm thanh phòng C207, C209, C301, C302, C303, C304, C305, C306, C308, C311, C312.

13.Ngày 15.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh các phòng máy thực hành C302, C110, C111, C310.

14.Ngày 15.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa máy Photocopy của phòng Tổ chức Hành chính.

15.Ngày 15.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê tài sản tại Phòng DL&CNTT về việc mua Remote máy lạnh và các thiết bị điện khác

16.Ngày 15.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng DL&CNTT về việc mua remote máy lạnh và các thiết bị điện khác.

17.Ngày 15.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng DL&CNTT về việc sửa máy lạnh phòng C302.

18.Ngày 16.8.2013 Phòng QTTB liên hệ nhà cung cấp mua quạt phục vụ cho Thư viện.

19.Ngày 16.8.2013 Phòng QTTB bảo trì máy lạnh các phòng máy thực hành C209, C303 và Thư viện.