Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 19.8.2013 đến 25.8.2013

1.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 quạt đứng cho Thư viện

2.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB bảo trì âm thanh các phòng học chuẩn bị cho công tác giảng dạy và học tập trong năm học mới.

3.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tại Đại học về việc bơm mực máy in HP LaserJet P2035 và thay mới Cartridge 05A.

4.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc sửa 02 máy in.

5.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB chuẩn bị công tác đón tân sinh viên.

6.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác gởi 02 máy in đi sửa chữa.

7.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 máy in đã sửa chữa cho Phòng Đào tạo Đại học.

8.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB nhận hàng gói thầu cung cấp lắp đặt trang thiết bị cho phòng Thí nghiệm Đa phương tiện từ nhà cung cấp.

9.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB bàn giao bản vẽ công trình khối nhà 12 tầng cho công ty Thikeco.

10.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB bàn giao tài sản trong gói thầu thầu cung cấp lắp đặt trang thiết bị cho phòng Thí nghiệm Đa phương tiện cho phòng DL&CNTT.

11.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB bàn giao kho thư viện cho Phòng Công tác Sinh viên để chuẩn bị công tác đón sinh viên.

12.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc bơm mực cho máy in HP Laser Jet P1102

13.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc thay hộp mực máy photo Ricoh Aficio MB2590.

14.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê kho.

15.Ngày 20.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực máy Photocopy cho Phòng Đào tạo

16.Ngày 21.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 116 bộ bàn ghế học sinh cho phòng Công tác Sinh viên để phục vụ công tác đón Tân sinh viên.

17.Ngày 21.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận 03 máy chiếu từ nhà cung cấp để chuẩn bị công tác đón tân sinh viên.

18.Ngày 21.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đồ điện từ nhà cung cấp.

19.Ngày 21.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 03 máy chiếu cho phòng Đào tạo Đại học phục vụ cho công tác đón tân sinh viên.

20.Ngày 21.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS lắp thiết bị điện cho phòng Đào tạo.

21.Ngày 21.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng DL&CNTT về việc sửa máy lạnh phòng máy THCB3.

22.Ngày 21.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Đào tạo về việc cấp 01 bộ máy tính.

23.Ngày 21.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 05 tủ đựng thiết bị âm thanh.

24.Ngày 22.8.2013 Phòng QTTB nhận 200 thẻ Mifare từ nhà cung cấp.

25.Ngày 22.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 bộ máy tính cho phòng Đào tạo.

26.Ngày 22.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc bổ sung 05 tủ lưu trữ đĩa loại 5 ngăn trở lên/1 tủ.

27.Ngày 22.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Văn phòng Đoàn về việc cấp vật dụng thiết bị để đưa nhà D vào hoạt động.

28.Ngày 23.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực máy in HP LaserJet P2055dn cho phòng Đào tạo.

29.Ngày 23.8.2013 Phòng QTTB chuẩn bị in thẻ sinh viên phục vụ công tác đón sinh viên.