Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 16.9.2013 đến 22.9.2013

1.Ngày 16.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng về việc mua mới 01 máy tính bàng để phục vụ công tác hằng ngày.

2.Ngày 16.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua sắm trang thiết bị nội thất

3.Ngày 16.9.2013 Phòng QTTB dán decal cửa sổ nhà C

4.Ngày 16.9.2013 Phòng QTTB kiểm kê kho thiết bị

5.Ngày 17.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc sửa thiết bị điện

6.Ngày 17.9.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kính nhà C

7.Ngày 17.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ Ban Quản lý Cơ sở về việc máy chiếu phòng A106 bị mờ

8.Ngày 17.9.2013 Phòng QTTB khắc phục sự cố máy chiếu của phòng A106

9.Ngày 18.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc cần mua một số vật liệu phục vụ công tác kẻ vạch, phân tuyến tại bãi giữ xe.

10.Ngày 18.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc cần mua vật tư phục vụ trạm tưới nước cây xanh.

11.Ngày 18.9.2013 Phòng QTTB lắp mới máy chiếu cho phòng A106

12.Ngày 18.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa máy chiếu Panasonic phòng A106.

13.Ngày 18.9.2013 Phòng QTTB nhận nội thất mới từ nhà cung cấp

14.Ngày 18.9.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng cho các phòng học nhà C

15.Ngày 19.9.2013 Phòng QTTB lắp quạt treo tường phòng C306.

16.Ngày 19.9.2013 Phòng QTTB lắp CB mới ở phòng thầy Đỗ Phúc

17.Ngày 19.9.2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị điện cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

18.Ngày 19.9.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C

19.Ngày 20.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Sau đại học – Khoa học Công nghệ & Quan hệ đối ngoại về việc bơm 02 hộp mực HP LaserJet M1522nf

20.Ngày 20.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc trang bị một số thiết bị như khung treo bảo vệ camera, access points; lắp thêm tôn của bãi xe.

21.Ngày 20.9.2013 Phòng QTTB set up máy lạnh trung tâm ở nhà A

22.Ngày 20.9.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C

23.Ngày 20.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc gắn bath và cấp 01 ổ khóa cho phòng A120